Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił niedawno nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o mocy do 50 kW w ramach Programu „50 kW na start”. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie przedsiębiorców w inwestycjach z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Dofinansowanie dla przedsiębiorców może wynieść nawet do 100% kosztów kwalifikowanych zadania ,w tym:
a) w formie nieumarzalnej pożyczki i dotacji:
- nieumarzalna pożyczka w wysokości 70% udzielonego dofinasowania, oprocentowana 0,8 s.r.w., lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym,
- dotacja do 30% udzielonego dofinansowania.
Warunkiem udzielenia przez Fundusz dofinansowania w formie dotacji do 30% jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki.
b) w formie dotacji do 15% kosztów kwalifikowanych zadania.
Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach, w terminach 15.04.2024 r. – 14.06.2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
Kwota alokacji środków w Programie wynosi:
w formie dotacji: 5.000.000 zł,
w formie pożyczki: bez ograniczeń.
Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.
Formularze oraz szczegóły naboru znaleźć można na stronie: www.wfosigw.katowice.pl

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj