Gliwicka z głębin to woda z miejskich studni głębinowych, która pobierana jest z zasobów podziemnego triasu, z głębokości ok. 130 m i pod względem składu mineralnego z powodzeniem może konkurować ze sklepową wodą butelkowaną.

Ze względu na poziom twardości woda płynąca w gliwickiej sieci wodociągowej jest wodą średnio zmineralizowaną – zawiera od 5 do 10% składników mineralizowanych i – jak podkreśla PWiK – wbrew powszechnym przekonaniom jest zdrowsza niż woda miękka. Swoją twardość zawdzięcza bowiem procesowi naturalnego rozpuszczania się – niezbędnych w naszej diecie – związków wapnia i magnezu. W sezonie letnim „Gliwickiej z głębin” można spróbować w jednej z czterech całodobowych, ogólnodostępnych stacji z wodą pitną, które w ubiegłym roku zainstalowano na skwerze Doncaster, na Rynku, przy Arenie Gliwice oraz przy dworcu PKP.

Gliwice podejmują również wiele inicjatyw związanych z ochroną środowiska, ekologią czy spowalnianiem zmian klimatycznych. Jedną z nich jest zainaugurowana w2022 roku kampania #zielonegliwice, w ramach której miasto prowadzi szereg proekologicznych inicjatyw. W kampanię wpisuje się także miejski program „Mój deszcz”, w ramach którego mieszkańcy Gliwic mogą otrzymać nawet 4 tys. zł jednorazowego dofinansowania na pokrycie maksymalnie 85% kosztów poniesionych na zakup, wykonanie i montaż elementów zbiorników na deszczówkę. Zainteresowanie gliwiczan tą formą wsparcia jest bardzo duże. Świadczy o tym liczba składanych wniosków. Tylko w pierwszej edycji programu w 2021 roku do Urzędu Miejskiego wpłynęło ich ponad 200.

Pamiętając o tym, jak cenna jest woda – nie tylko od święta –  każdy z nas już dzisiaj może realnie zmniejszyć jej zużycie. Ma o tym przypominać m.in. kampania edukacyjna Miasta Gliwice 3xR: RE-dukcja, RE-użycie, RE-cykling, która wystartowała 16 marca.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj