Wyjazd uczniów na praktyki odbywa się w ramach otrzymanej na lata 2021-2027 Akredytacji  programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe.

Aktualnie kończymy realizację projektu o nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000056161, pod tytułem Europejska Praktyka Zawodowa w ZSŁ - EPZ. Termin realizacji 01/06/2022 - 31/05/2024.
Otrzymane dofinansowanie wyniosło 65 237,00 euro. 
Ponadto realizujemy projekt o nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000125144, pod tytułem Zagraniczne praktyki zawodowe w ZSŁ. Dofinansowanie wynosi  49 709,00 euro. 

W projekcie EPZ realizacja dotyczyła 21 uczniów z kierunku technik elektryk, elektronik, logistyk, informatyk i programista. Uczniowie w 3 grupach odbyli miesięczną praktykę w Grecji, Chorwacji i Szwecji. Uczestnikami projektu było również 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy  zrealizowali 2 tygodniowy staż w ramach obserwacji pracy. Praktyki zagraniczne organizowane w Zespole Szkół Łączności w Gliwicach są niepowtarzalną okazją dla młodych ludzi na zdobycie europejskiego doświadczenia. Mają wiele pozytywnych efektów, zarówno na poziomie osobistym, zawodowym i społecznym. 


Zespół Szkół  Łączności zaprasza na DZIEŃ OTWARTY w dniu 24 maja 2024 w godzinach 12.00 – 17.00
 

Realizacja praktyk w zagranicznych przedsiębiorstwach jest elementem w CV, który wyróżnia kandydata na rynku pracy. Pracodawcy cenią doświadczenia międzynarodowe, które wskazują na umiejętność adaptacji i pracy w zróżnicowanych zespołach. Pozwalają na zdobycie nowych umiejętności zawodowych, często w innowacyjnym środowisku, co może być trudne do osiągnięcia w kraju ojczystym. Współpraca z zagranicznym mentorem pokazuje uczniom inny sposób myślenia na umiejętności zawodowe, które w zakresie teoretycznym poznają w szkole. Umożliwiają budowanie sieci kontaktów zawodowych na poziomie międzynarodowym, co może być korzystne w przyszłej karierze. Uczniowie, którzy odbyli praktyki zagraniczne, są bardziej skłonni do podejmowania dalszych wyzwań edukacyjnych i zawodowych poza granicami swojego kraju. Przebywanie w innym kraju i kulturze prowadzi do głębszego zrozumienia samego siebie, swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju. Uczniowie uczą się radzić sobie w nowych, nieznanych sytuacjach, co rozwija ich samodzielność i buduje pewność siebie. Przebywanie w obcym kraju daje uczniom szansę na codzienne używanie i doskonalenie języka obcego, co jest znacznie bardziej efektywne niż nauka w klasie. Bezpośredni kontakt z inną kulturą poszerza horyzonty uczniów, uczy tolerancji i zrozumienia dla różnorodności kulturowej.

są bardzo zadowoleni z pobytu, szybko adaptują się do nowych warunków, a pracodawcy oraz współpracownicy okazują im życzliwość i wsparcie. Pracodawcy chwalą swoich podopiecznych za wysoka kulturę, wiedzę teoretyczną, umiejętności komunikacyjne oraz chęć zdobywania nowego doświadczenia. Dla wielu uczniów jest to pierwszy, tak długi, pobyt poza domem rodzinnym. Dla wszystkich jest to czas, w którym uczą się samodzielności, nabywają umiejętność zarządzania czasem, pieniędzmi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Uczestnicy doskonalą kompetencje społeczne m.in. dbanie o dobre relacje międzyludzkie, a wielokulturowość wpływa na wzmocnienie tolerancji, poszanowania i zrozumienia odmienności innych. 
Uczniowie w czasie miesięcznego pobytu biorą również udział w wielu wycieczkach, realizując program kulturowy. Młodzież zwiedza regiony krajów goszczących, poznaje historię i sztukę. Każdej grupie towarzyszą nauczyciele, którzy opiekują się młodzieżą, koordynują zakres prac i obowiązków zawodowych uczniów oraz kontaktują się z pracodawcami i firmami partnerskimi. Zakwaterowanie, wyżywienie, transport, czyli przelot samolotem, wycieczki, ubezpieczenie, kieszonkowe oraz przygotowanie językowe, interpersonalne i cyfrowe uczestników projektu są w całości finansowane z budżetu projektu. 
5 czerwca odbędzie się podsumowanie projektu EPZ

Projekt ZPZ dotyczył 14 uczniów, którzy odbyli miesięczną praktykę w Chorwacji i Hiszpanii oraz 1 nauczyciela przedmiotów zawodowych, który zrealizował 2 tygodniowy staż w ramach obserwacji pracy i 1 nauczyciela przedmiotów zawodowych, który zrealizuje kurs zawodowy.
Założenia i cele projektu ZPZ są zbieżne  z projektem EPZ. 
Koordynator projektów Justyna Kordala

Materiał partnera

 

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj