Budżet programu to prawie pół miliarda złotych.

Energetyka wiatrowa, ważne odnawialne źródło energii w Polsce, zyskuje na znaczeniu dzięki coraz większej liczbie dużych farm wiatrowych zarówno powstających zarówno na lądzie, jak i na morzu.

2024 rok będzie jednak rokiem, w którym istotnego znaczenia nabiera znacznie mniejsza skala, czyli przydomowe turbiny wiatrowe. Projekt dotacji na tego typu małe elektrownie wiatrowe został opracowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a na ten cel przeznaczono budżet w wysokości 400 milionów złotych. 

Panele fotowoltaiczna czy turbiny wiatrowe?

Przydomowe turbiny wiatrowe mogą okazać się prawdziwym hitem, zwłaszcza w zimie, kiedy zapotrzebowanie na energię do ogrzewania domów wzrasta. W porównaniu z panelami fotowoltaicznymi, wiatraki mogą dostarczać więcej energii, co czyni je atrakcyjną alternatywą. A połączenie pompy ciepła z własną turbiną wiatrową może przynieść większe korzyści niż tradycyjne rozwiązania oparte na fotowoltaice. Dlatego warto rozważyć, czy inwestycja w mikroelektrownię wiatrową to krok w stronę niezależności energetycznej i ekologicznego stylu życia, który jest coraz pożądany.

Projekt “Moja elektrownia wiatrowa” , przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2024, z przeznaczonym budżetem 400 mln zł, oferuje wsparcie finansowe dla indywidualnych właścicieli lub współwłaścicieli gruntów, którzy planują zainstalować wiatraki przy swoich domach.
Uczestnicy programu mogą liczyć na dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych, obejmujących zakup i montaż turbiny wiatrowej, systemu magazynowania energii oraz niezbędnego wyposażenia. Dostępne są dwa rodzaje dotacji:
do 30 tys. zł na instalację wiatrową (maksymalnie 5 tys. zł za 1 kW)
oraz do 17 tys. zł na magazyn energii elektrycznej (do 6 tys. zł za 1 kWh).

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Aby skorzystać z programu, należy być prosumentem, czyli osobą wytwarzającą energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby, z możliwością oddawania nadwyżek do sieci lub korzystania z taryfy gwarantowanej. Wymagane jest zarejestrowanie się w Urzędzie Regulacji Energetyki oraz posiadanie podpisanej umowy zoperatorem sieci dystrybucyjnej.

Co z turbinami, czyli jaką wybrać

Na rynku dostępne są dwa główne typy turbin wiatrowych: z poziomą i pionową osią obrotu. Turbiny poziome (Horizontal Axis Wind Turbine – HAWT) są bardziej rozpowszechnione i charakteryzują się większą efektywnością, szczególnie w obszarach o silniejszych wiatrach.
Z kolei turbiny pionowe (Vertical Axis Wind Turbine – VAWT) mogą pracować niezależnie od kierunku wiatru, co czyni je atrakcyjnym wyborem w mniej przewidywalnych warunkach wiatrowych oraz w miejskich i przydomowych instalacjach.

Moc turbiny: 5 kW czy 10 kW?

Wybór mocy turbiny wiatrowej zależy od potrzeb energetycznych gospodarstwa domowego. Turbina o mocy 5 kW może zaspokoić podstawowe potrzeby średniej wielkości domu, w tym oświetlenie, urządzenia elektryczne i częściowe wsparcie systemów grzewczych.
Model o mocy 10 kW jest w stanie pokryć zapotrzebowanie na energię dużego domu, włączając w to ogrzewanie. Dla osób zainteresowanych nie tylko samowystarczalnością, ale i sprzedażą nadwyżek energii, rozważane mogą być turbiny o mocy do 20 kW, kwalifikujące się do statusu prosumenckiego.

Czym jest Program Moja Elektrownia Wiatrowa?

Program Moja Elektrownia Wiatrowa powstał w 2024 roku i ma na celu rozwój w obszarze mikroelektrowni wiatrowych, przyczyniając się do wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii przez wsparcie w zakupie oraz montażu przydomowych elektrowni wiatrowych oraz magazynów energii. Nie jest to tylko propagowanie OZE, ale sam program przyczyni się do osiągnięcia założonych celów dotyczących klimatu i energetyki zgodnie z podpisanymi dyrektywami Unii Europejskiej. Program ma zachęcić do produkcji energii elektrycznej z wiatru na potrzeby gospodarstwa domowego. Realizacja Programu Moja Elektrownia Wiatrowa została przewidziana na lata 2024-2029, z zastrzeżeniem że wnioski będą możliwe do złożenia maksymalnie do ostatniego dnia grudnia roku 2028. Przewidziano dwie formy wsparcia finansowego w Programie Moja Elektrownia Wiatrowa. Pierwszy wariant dotyczy dotacji na zakup i montaż przydomowej siłowni wiatrowej, który może wynosić 50% kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 30 tysięcy złotych, czyli do 5 tysięcy złotych/ 1 kW. Drugi wariant dotyczy dofinansowania na magazyn energii, który może wynosić 50% kosztów, maksymalnie 17 tysięcy złotych, czyli do 6 tysięcy złotych 1 kWh. Magazyn energii musi mieć minimum 2 kWh.
NFOŚiGW wskazuje, że maksymalna moc mikroinstalacji wiatrowej nie może przekroczyć 20 kW, a łączna moc instalacji z magazynem energii podłączonej do sieci dystrybucyjnej nie może przekroczyć 50 kW. Program umożliwia zainstalowanie mikroinstalacji wiatrowej typu on-grid (podłączona do sieci) oraz off-grid (niepodłączona do sieci). Istotną kwestią jest również zastrzeżenie co do wysokości wiatraka, który nie może przekroczyć 30 metrów.

Z czego składa się wiatrowa elektrownia przydomowa?

Własna turbina wiatrowa to nie wszystko. Przydomowa elektrownia wiatrowa składa się również z innych elementów. Dopiero ich połączenie umożliwia produkcję prądu i wykorzystanie go w gospodarstwie domowym. Co więc będzie potrzebne? Podstawowe części składowe domowej elektrowni wiatrowej to:
- ogrodowa turbina wiatrowa; 
- akumulator (choć nie zawsze jest niezbędny); 
- licznik; 
- niezbędne okablowanie. 

wstecz

Komentarze (1) Skomentuj

  • Jan 2024-05-24 08:15:19

    Widać nie na darmo sponsorowali 2050 Hołowni