Reprezentanci Politechniki Śląskiej z wyjątkowym wyróżnieniem. Rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przyznawanego dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, w którym laureatami zostali dr inż. Daria Katla-Milewska i mgr inż. Jakub Ochmann z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Daria Katla-Milewska w zeszłym roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Research on the potential of electrolysis and gasification of solid fuels for the production of synthetic natural gas in a polygeneration system”. Obecnie w ramach pracy w projektach BIOfuels oraz NextH2 kontynuuje swoje badania nad produkcją paliw syntetycznych skupiając się na analizie systemów Power to X. Daria Katla-Milewska pełni również funkcję Grant Awarding Coordinator w projekcie TrANsMIT, realizowanego w ramach europejskiego programu COST Actions. Celem projektu jest stawienie czoła obecnym wyzwaniom badawczym i technologiczno-gospodarczym, a także barierom w rozwoju łańcucha wychwytywania, transportu, wykorzystania i składowania dwutlenku węgla (CCUS).

Z kolei drugi z laureatów - Jakub Ochmann prowadzi badania eksperymentalne i numeryczne z zakresu magazynowania ciepła, a także integracji cieplnej systemów energetycznych. Jest kierownikiem projektu HEPOR realizowanego w ramach programu PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki. Skupia się także na potencjale dekarbonizacji polskiego systemu elektroenergetycznego poprzez implementację reaktorów jądrowych III i IV generacji zgodnie z realizacją ścieżki Coal-to-Nuclear w ramach projektu DEsire. Jakub Ochmann realizuje swoje badania w zespole dr hab. inż. Łukasza Barteli, prof. PŚ, który jest promotorem jego pracy doktorskiej.

Jakub Ochmann pełni funkcję Koordynatora Merytorycznego XVI Krajowego Konkursu Energetycznego im. prof. Jacka Malko „Wszystko zależy od energii!” organizowanego przez Fundację Świadomi Klimatu.

(mat.pras. Politechnika Śląska)
 

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj