Projekt biogazowni Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów oraz instalacji fotowoltaicznych Śląskiego Centrum Logistyki i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji to trzy gliwickie  eko przedsięwzięcia dofinansowane z Unii Europejskiej. Na te cele przyznano ok. 22 mln zł wsparcia z programu Funduszów Europejskich dla Śląskiego 2021–2027 w ramach działania 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii. Będzie to jedna ósma z całej puli ok. 179 mln zł dla 67 przedsięwzięć wybranych do dofinansowania z województwa śląskiego.

Szacowany na 32,6 mln zł projekt biogazowni na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej dla Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów otrzymał jedno z najwyższych dofinansowań w ramach tego rozdania funduszów unijnych. Wsparcie to 11,9 mln zł. W ramach projektu do końca 2026 roku na terenie PZO przy ul. Rybnickiej 199B mają powstać: hala przygotowania bioodpadów do tzw. fermentacji suchej perkolacyjnej (czyli takiej, w której substraty świeże są mieszane z przefermentowanymi i zraszane perkolatem – płynem wydzielającym się w procesie fermentacji), węzeł uzdatniania i wykorzystania biogazu, budynek techniczny, w którym zlokalizowana będzie centralna dyspozytornia z systemem zarządzania i monitorowania produkcji energii, kontener lub kontenery dla instalacji energetycznego wykorzystania biogazu ze stacją zespołów kogeneracyjnych służących wytwarzaniu ciepła i energii, zbiornik perkolatu, magazyn energii oraz niezbędna infrastruktura towarzysząca (w tym drogi i place manewrowe, sieci i instalacje między obiektami). Biogazownia pozwoli PZO na zwiększenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, w tym dwutlenku węgla i pyłów. Uzupełnieniem tego projektu będą działania edukacyjno-informacyjne dotyczące korzyści z zastosowania OZE i promocji alternatywnych źródeł energii.

Na realizację wartego 18,1 mln zł projektu budowy farmy fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na terenie Śląskiego Centrum Logistyki spółka ŚCL pozyskała dofinansowanie w wysokości 6,4 mln zł. Inwestycja będzie realizowana w ramach powołanego przed półtora rokiem Klastra Energii Gliwice. Wyprodukowana zielona energia (ok. 1 686,95 MWh rocznie) zostanie w 20% wykorzystana przez ŚCL na własne potrzeby, m.in. do zasilania kupowanych w przyszłości ciężarówek elektrycznych, a nadwyżka trafi do uczestników klastra, np. miejskich szkół i przedszkoli. Inwestycja posiada już ważne pozwolenie na budowę oraz warunki przyłączenia do sieci Tauron SA. Przewidywany termin zakończenia prac – I kwartał 2025 roku. W kolejnych latach planowana jest rozbudowa instalacji. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w ramach realizacji projektu wartego 9,5 mln zł i dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na kwotę 3,7 mln zł planuje wykonać dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy ok 496,8 kW każda. Powstaną one na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Edisona i Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kanałowej. Orientacyjny, możliwy termin rozpoczęcia inwestycji to listopad 2024 roku, a jej zakończenia – grudzień 2025 r. Wybudowane instalacje pozwolą spółce uzyskać częściową samowystarczalność w obszarze zużycia energii elektrycznej poprzez wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zmniejszy się też emisja gazów cieplarnianych do atmosfery. 

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj