Zielone Czeki to jeden z najważniejszych i najbardziej prestiżowych konkursów w regionie, od lat promujący działania na rzecz ochrony środowiska w regionie. Konkurs ten nagradza zaangażowanie i innowacje w dziedzinie ekologii, oferując laureatom nagrody finansowe w wysokości 10 tys. zł, specjalne statuetki oraz dyplomy honorowe. 

W tym roku nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach: Ekologiczna osobowość roku, Gmina przyjazna dla czystego powietrza, Inwestycja proekologiczna roku oraz Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Konkurs dotyczy działań czy też zadań zrealizowanych w roku 2023.
Zgodnie z regulaminem, nominowanym w kategorii Ekologiczna osobowość roku może być osoba fizyczna. W przypadku kategorii Gmina przyjazna dla czystego powietrza – zgłaszać można gminy: wiejskie, miejskie, miejsko – wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. Za Inwestycją proekologiczną roku mogą stać beneficjenci pomocy finansowej  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którzy w 2023 roku zakończyli realizację zadania dofinansowanego ze środków Funduszu (z wyłączeniem osób fizycznych). W kategorii Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej, nagrodzone mogą zostać organizacje pozarządowe (w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) z terenu województwa śląskiego prowadzące działalność proekologiczną.
Organizatorzy konkursu czekają na zgłoszenia do 31 maja 2024 roku, zachęcając do przedstawienia projektów, które mogłyby się przyczynić do poprawy stanu środowiska naturalnego.

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj