Inwestowanie w akcje powinno być przemyślane- tylko wtedy możemy liczyć na inkasowanie satysfakcjonujących zysków. Aby wybrać możliwie najlepszą spółkę, warto przyjrzeć się kondycji finansowej. Godne uwagi są wskaźniki finansowe, które ułatwiają podjęcie odpowiedniej decyzji co do kupna udziałów. Które wskaźniki finansowe mogą okazać się przydatne podczas inwestycji w akcje? W jaki sposób można je interpretować? Aby uzyskać odpowiedzi na te nurtujące pytania, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem. 

Rentowność sprzedaży oblicza się dzieląc przez siebie zysk brutto (lub zysk netto) przez przychody ze sprzedaży, które znaleźć można w zestawieniu finansowym spółki, a następnie pomnożymy wartość przez 100%. Wysoka wartość tych wskaźników świadczy o tym, że kondycja finansowa danej firmy jest satysfakcjonująca. W przypadku, kiedy rentowość z roku na rok zwiększa się, wówczas jest to przesłanka wzrostu efektywności sprzedaży. Dlatego też wybierając akcje online warto wyszukiwać spółki, które mają możliwie najwyższą rentowność.

Rentowność kapitału własnego

Rentowność kapitału własnego obliczamy dzieląc przez siebie zysk netto i kapitał własny, a następnie pomnożymy wartość przez 100. Wskaźnik ten należy interpretować następująco: wysoka wartość tego wskaźnika to gwarancja korzystniejszej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Im wyższe jest ROE, tym lepiej dla przedsiębiorstwa, bowiem świadczy to o możliwościach jego rozwoju.

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

Wskaźnik ten obliczany jest poprzez stosunek zobowiązań długoterminowych i kapitału własnego. Jeśli wartość jest wyższa od 1, wówczas może to powodować zagrożenie płynności. Dlatego też zaleca się wybór spółki, których wskaźnik zadłużenia długoterminowego jest niższy niż 0,5. W przeciwnym wypadku zadłużenie znacznie przewyższa kapitał własny, co nie jest korzystne dla spółki.

Wskaźnik ceny do zysku

Wskaźnik ceny do zysku to aktualna cena akcji spółki w porównaniu do wartości zysku, który generowany jest na jedną akcje. Jeśli stosunek ten jest dość wysoki, wówczas oznacza to, że inwestorzy muszą płacić więcej za aktualne przychody. Im niższy jest wskaźnik C/Z, tym atrakcyjniejsza dla inwestorów jest spółka. Za tanie spółki uznaje się te, których wskaźnik ceny do zysku jest niższy niż 10. 

Stopa dywidendy

Stopa dywidendy to stosunek, na podstawie którego możemy wywnioskować, jak duża dywidenda wypłacana jest przez przedsiębiorstwo w odniesieniu do pojedynczej akcji. Jest to w sposób szczególny ważny wskaźnik dla osób, które planują inwestycje długoterminowe. 

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj