22 marca w Łukasiewicz – Instytucie Metali Nieżelaznych zorganizowano Drugi Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej, który był wspólną inicjatywą  15 uczelni oraz 6 instytutów PAN i Łukasiewicza z całej Polski. Celem wydarzenia były popularyzacja wiedzy o inżynierii materiałowej i bicie Rekordu Polski na największą lekcję z tej dyscypliny.

Inżynieria materiałowa zajmuje się badaniem, projektowaniem i wytwarzaniem różnorodnych materiałów. Jej zadaniem jest poszukiwanie rozwiązań technologicznych, które pozwolą na najlepsze wykorzystanie właściwości materiałów w wielu gałęziach przemysłu – lotniczym, motoryzacyjnym, elektronicznym, a także w medycynie czy energetyce.

Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej był więc doskonałą okazją do podkreślenia znaczenia tej dziedziny i promocji jej osiągnięć oraz zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat inżynierii materiałowej i roli, jaką odgrywa. Ważnym celem była próba przyciągnięcie młodych talentów, które podejmując studia na kierunkach związanych z inżynierią materiałową, będą miały szansę wkroczyć w fascynujący świat nauki i technologii.

W pokazach zorganizowanych w Łukasiewicz – IMN wzięło udział 135 uczniów z IV Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich w Gliwicach. Zgromadzonych gości przywitała dr inż. Barbara Juszczyk – Dyrektor Instytutu, która opowiedziała o działalności badawczej Łukasiewicz – IMN.  Wykład na temat inżynierii materiałowej wygłosił dr hab. Łukasz Hawełek. Uczniowie biorąc w nim udział bili Rekord Polski na największą lekcję z inżynierii materiałowej. 

Następnie młodzież odwiedziła pięć Centrów Badawczych (Centrum Hutnictwa, Centrum Chemii Analitycznej, Centrum Zaawansowanych Technologii Materiałowych, Centrum materiałów Funkcjonalnych i Centrum Materiałów Proszkowych i Kompozytowych), gdzie uczestniczyli w eksperymentach naukowych. 

Wykład i pokazy przygotowane przez pracowników Łukasiewicz – IMN spotkały się z przychylnością uczniów i nauczycieli, o czym świadczy wypowiedź pani mgr Kamili Domańskiej: „Mamy bardzo dużo uczniów, którzy są zainteresowani w przyszłości studiowaniem na Politechnice Śląskiej. Są bardzo zadowoleni, że mogą uczestniczyć w takich zajęciach i warsztatach. Mamy nadzieję, że będzie ich więcej, bo szkoły nie mają takich możliwości jak Instytuty”. 

To pierwsze, ale nie ostatnie tak duże wydarzenie zorganizowane w Łuksiewicz – Instytucie Metali Nieżelaznych. Widać ogromne zainteresowanie szkół i społeczności lokalnej inicjatywami, które pokazują warsztat pracy naukowców i efekty prowadzonych badań.

***

Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych to renomowana jednostka naukowa, która od ponad 70  lat działań na rzecz branży metali nieżelaznych. Oferowane rozwiązania technologiczne  i techniczne obejmują wszystkie fazy procesu wytwarzania i przetwarzania metali nieżelaznych, od przeróbki rud po technologie piro- i hydrometalurgiczne, technologie wytwarzania wytwarzania materiałów, recyklingu odpadów poprodukcyjnych oraz procesy ochrony środowiska. 

Materiał partnera
 

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj