Program Agroenergia to inicjatywa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) mająca na celu wspieranie rolników w inwestycjach związanych z odnawialnymi źródłami energii. Program promuje rozwój zielonej energii na obszarach wiejskich, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska.

Do kogo jest skierowany program Agroenergia?

Program Agroenergia jest przeznaczony dla rolników indywidualnych oraz grup producentów rolnych, którzy prowadzą działalność rolniczą. Aby móc ubiegać się o dofinansowanie, rolnicy muszą spełniać określone kryteria, takie jak:
1. Posiadanie statusu rolnika indywidualnego zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego.
2. Prowadzenie gospodarstwa rolnego o powierzchni od 1 ha do 300 ha.
3. Prowadzenie działalności rolniczej przez minimum rok przed złożeniem wniosku.

Na jakie działania można otrzymać dofinansowanie?

W programie Agroenergia dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych, w szczególności:
- dla instalacji o mocy od 10 do 30 kW do 20%, nie więcej niż 15 000 zł,
- dla instalacji o mocy od 30 do 50 kW do 13%, nie więcej niż 25 000 zł.
Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wyliczane jest na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 000 zł. 
Dofinansowanie do 20% kosztów kwalifikowanych przeznaczone jest także dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia takiego wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Co obejmuje dofinansowanie?

Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:
a)      instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
b)      instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
c)      pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
d)      instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ (dofinansowaniu podlegają również instalacje hybrydowe o sumarycznej mocy urządzeń wytwórczych powyżej 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek wytwarzania energii nie mogą przekraczać 50 kW), przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła, łużących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie?

Aby otrzymać dofinansowanie z programu Agroenergia, wnioskodawcy muszą spełnić określone warunki i przejść przez proces aplikacyjny, który obejmuje:
1. Złożenie wniosku: Wnioski należy składać elektronicznie za pośrednictwem portalu beneficjenta oraz w wersji papierowej do odpowiedniego oddziału WFOŚiGW.
2. Spełnienie kryteriów formalnych: Wnioskodawcy muszą udokumentować swoje kwalifikacje, takie jak posiadanie statusu rolnika indywidualnego, odpowiednia powierzchnia gospodarstwa oraz prowadzenie działalności rolniczej przez wymagany okres.
3. Przygotowanie projektu: Projekt musi być zgodny z wymaganiami programu, obejmując szczegółowy opis planowanej inwestycji, jej kosztorys oraz plan finansowania.
4. Ocenę wniosku: Wnioski są oceniane pod kątem formalnym i merytorycznym, a przyznanie dofinansowania jest uzależnione od spełnienia wszystkich kryteriów oraz dostępności środków.

Korzyści z uczestnictwa w programie Agroenergia

Udział w programie Agroenergia przynosi liczne korzyści zarówno dla rolników, jak i dla środowiska. Rolnicy zyskują przede wszystkim finansowo, co wynika ze znacznych oszczędności w kosztach energii. Dużą zaletą jest także niezależność energetyczna - własne źródła energii zmniejszają zależność od zewnętrznych dostawców. Warto także pamiętać o tym, że inwestycje w nowoczesne technologie zwiększają wartość i atrakcyjność gospodarstwa, a do środowiska emitowane jest mniej gazów cieplarnianych.
Więcej szczegółów oraz pełny regulamin programu dostępne są na stronie WFOŚiGW w Katowicach.

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj