Na terenie Gliwic ujawniono trzy nielegalne składowiska odpadów. Należy jednak zaznaczyć, że nie są to nowe punkty, o ich istnieniu mamy informację już od kilku lat. W każdym z tych przypadków gmina prowadzi obecnie postępowania administracyjne – odpowiadają przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na nasze pytania dotyczące nielegalnych składowisk w Gliwicach i w powiecie.

Jedna ze spraw wciąż w toku

Na terenie powiatu gliwickiego w miejscowości Trachy w 2023 r. ujawniono zakopane odpady. Decyzją ŚWIOŚ wstrzymano działalność przedsiębiorcy prowadzącego nielegalną działalność.
- W sprawie toczy się postępowanie karne i w związku nie mamy obecnie możliwości udzielenia szczegółowych informacji bez zgody Prokuratury – informuje WIOŚ.

Nielegalne transporty odpadów

W ubiegłym roku na terenie województwa śląskiego ujawniono jedenaście nielegalnych transportów odpadów w tym w sześciu przypadkach skierowano pojazdy na parkingi wyznaczone w Wojewódzkim Planie Gospodarowania Odpadami. Jak informuje WIOŚ, w tym roku w naszym rejonie ujawniono już pięć przypadków nielegalnych transportów odpadów.

Pożar w Siemianowicach to bicie na alarm

10 maja na terenie Siemianowic Śląskich zapaliło się nielegalne składowisko niebezpiecznych odpadów. Wysoki słup czarnego dymu widoczny był nawet z niektórych dzielnic Gliwic. Zrodziło się pytanie, czy na teren naszego miasta lub powiatu przedostały się toksyczne opary powstałe w wyniku pożaru.

- Wyniki badań prób pobranych w dniu pożaru w Siemianowicach Śl. oraz w kolejnych dniach wskazują, iż nie nastąpiły przekroczenia parametrów powietrza mogące stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia – wyjaśnia WIOŚ. -  Dym powstający podczas pożaru został rozproszony na dużym obszarze co wpłynęło na rozrzedzenie substancji będących jego składnikami do poziomów nie stanowiących zagrożeń. Skażeniu uległa również woda na skutek przedostania się do niej wód odciekowych z akcji gaśniczej. Nie stanowi to jednak zagrożenia dla Gliwic i powiatu gliwickiego ze względu na kierunek spływu cieków – (w stronę woj. małopolskiego). W punkcie pomiarowym na granicy województw śląskiego i małopolskiego na Przemszy nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji niebezpiecznych – czytamy w przesłanej do nas odpowiedzi.

Nielegalne składowiska w Gliwicach i w powiecie – co dalej?

Sprawą nielegalnych składowisk odpadów i tego, co obecnie dzieje się w ich sprawie, zajmiemy się głębiej. Pożar w Siemianowicach Śląskich dobitnie przypomniał wszystkim, jak dalece niebezpieczne są dla naszego środowiska i zdrowia. Nasze pytania dotyczące tego, jak potoczyły się losy właścicieli tych składowisk i odpadów, które się na nich znalazły, kierujemy do kolejnych instytucji, w tym do Urzędu Miasta oraz Prokuratury, która prowadzi postępowanie. O naszych ustaleniach poinformujemy w kolejnych tekstach.

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj