Huta Łabędy S.A. i Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach zapraszają!

Kształcenie zawodowe nie jest już tylko zadaniem szkół. Przejmując formę edukacji z innych krajów europejskich, również polskie firmy skupiają się na współpracy ze szkołą i uczniami. W ten sposób angażują się w rozwój regionu oraz stabilizują sytuację na rynku pracy. W obecnych czasach występuje bowiem duże zapotrzebowanie na pracowników wykwalifikowanych, posiadających nie tylko wyuczony zawód, ale również doświadczenie. 

Jedną z firm, która zdecydowała się na budowę swojej przyszłej kadry pracowniczej jest Huta Łabędy S.A. – dynamicznie rozwijające się gliwickie przedsiębiorstwo metalurgiczne. Spółka w ubiegłym roku podjęła współpracę z Zespołem Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach i podpisała z nią porozumienie, którego celem było utworzenie w roku szkolnym 2023/2024 w Branżowej Szkole I Stopnia nr 3 (wchodzącej w skład ZSS) klasy patronackiej w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń. 

To był dobry pomysł

Umowa zakładała, że nauka będzie trwała 3 lata, a uczniowie podpiszą równolegle umowy o pracę z Hutą Łabędy, w charakterze pracowników młodocianych. Porozumienie określało realizację kształcenia teoretycznego przez szkołę, natomiast przygotowanie praktyczne w Hucie Łabędy. Ponadto pracodawca przygotował propozycje zachęt dla przyszłych uczniów obejmujących m.in. benefity płacowe, zaopatrzenie w odzież roboczą i inne. Uczniowie klasy patronackiej otrzymują wynagrodzenie i korzystają z zasobów pracodawcy jak każda inna osoba współpracująca z firmą. Uczą się zawodowej odpowiedzialności, a zapewnione zatrudnienie motywuje ich do nauki, także tej teoretycznej. 

- Huta Łabędy jest nowoczesną firmą o ugruntowanej pozycji na rynku, dzięki temu zapewnia stabilną pracę dla jej pracowników, jak również jest świetnym miejscem do pracy i rozwoju zawodowego – przekonuje Marek Bar, prezes Huty Łabędy S.A.  - Myślę, że młodzi ludzie którzy rozpoczęli u nas praktyczną naukę zawodu już się o tym przekonali. Nasi praktykanci mają zapewnione dobre warunki do nauki i podnoszenia swojej wiedzy zawodowej. Jesteśmy już po pierwszych miesiącach współpracy, wszystko w naszej ocenie przebiega w dobrej atmosferze, chłopcy wykazują chęć do nauki, a my staramy się stworzyć im do tego jak najlepsze warunki. Trzeba mieć na uwadze, że ostatni pracownicy młodociani byli w spółce ponad 30 lat temu, od tego czasu wiele się zmieniło. Jesteśmy wdzięczni miastu, dyrekcji szkoły za pomoc w wprowadzeniu naszego pomysłu w życie, że udało się przywrócić praktyczną naukę zawodu bezpośrednio w zakładzie pracy, miejscu gdzie chcemy, aby młodzież po okresie nauki kontynuowała swoją karierę zawodową. Bardzo się cieszymy, że możemy kształcić młodzież u nas w hucie.

Minął rok...

Wkrótce zakończy się pierwszy rok szkolny, od kiedy w strukturach gliwickiej samochodówki funkcjonuje klasa patronacka Huty Łabędy S.A. O wrażenia zapytaliśmy Jacka Płowca, dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach. 

- Klasa liczy obecnie 20 uczniów kształcących się w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń. Różnorodność charakterów tworzy ciekawą mieszankę. Od początku klasa jest zgrana, chętna do pracy, a uczniowie chwalą sobie możliwość współpracy z hutą, gdzie, nie tylko nabywają nowe umiejętności, ale również pracują. Pierwszy zarobek w tak młodym wieku jest dla nich atrakcyjny i motywujący. Na zebraniach rodzice również wyrażają zadowolenie z kierunku jaki wybrali ich synowie. Ważne jest także to, że nasze wspólne działania (szkoły i pracodawcy) w ramach klasy patronackiej prowadzone są kompleksowo i polegają niejednokrotnie na wzajemnym uzupełnianiu się w taki sposób, aby włączać uczniów stopniowo w funkcjonowanie firmy i płynnie uczyć ich niezbędnej wiedzy praktycznej. Współpracując ze specjalistami i obsługując nowoczesny sprzęt, nabierają zawodowego obycia, uczą się zawodowej odpowiedzialności, a zapewnione zatrudnienie motywuje ich do nauki. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu przedstawicieli huty w proces edukacji firma zyskała zgrany i zaufany zespół, który w przyszłości może stać się  gotową kadrą  pracowniczą.

Dyrektor Płowiec dodaje, że w ramach współpracy huta i szkoła podjęły działania zmierzające do uzyskania akredytacji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu zawodowego, która pozwoli uczniom na możliwość do jego przystąpienia w miejscu odbywania zajęć praktycznych. 

W nadchodzącym roku szkolnym gliwicka samochodówka ponownie proponuje naukę w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń w BS I Stopnia w klasie pod patronatem Huty Łabędy S.A. Wybierając ją uczniowie w dalszym ciągu objęci będą system wsparcia pracodawcy i posiadać będą status pracowników młodocianych. Warto podkreślić, że zakończenie kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia nie zamyka uczniom możliwości dalszego uczenia się. Chętni będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia i zdobycia tytułu technika mechanika.

Huta Łabędy S.A.  jest jednym z czołowych przedsiębiorstw w Gliwicach. W ciągu ponad 170 lat swojej działalności wypracowała pozycję jednego z najbardziej znanych i cenionych w kraju dostawców produktów i usług hutniczych, w szczególności dla branży: górniczej, budownictwa, ciepłownictwa oraz przemysłu mediów palnych.       
Materiał partnera

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj