Konkurs „Ekopracownia pod chmurką 2024” to inicjatywa skierowana do placówek oświatowych z terenu województwa śląskiego, mająca na celu rozwijanie edukacji ekologicznej poprzez tworzenie specjalnych pracowni na świeżym powietrzu. 

Pracownie te będą dedykowane do prowadzenia zajęć z różnych dziedzin nauk przyrodniczych, takich jak biologia, ekologia czy geografia, w szkołach podstawowych i średnich.
Fundusz oferuje dotacje pokrywające do 80% kwalifikowanych kosztów związanych z realizacją projektu, przy czym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 70 000 zł. Proces aplikacyjny jest dostosowany do potrzeb nowoczesnej administracji: wnioski można składać od 13 maja 2024 roku do 14 czerwca 2024 roku, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej przez Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Szczegółowe informacje na temat regulaminu konkursu, wymogów dotyczących dokumentacji oraz kontaktów do Zespołu Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej są dostępne na stronie internetowej funduszu.

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj