Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ogłosił w kwietniu konkurs pod nazwą „Ekopracownia pod chmurką 2024”. Mogą w nim wziąć udział organy prowadzące placówki oświatowe (szkoły podstawowe i średnie) z terenu województwa śląskiego. Celem konkursu jest utworzenie na terenie należącym do placówki oświatowej pracowni dedykowanej prowadzeniu zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii, geologii itp.

Jak informuje WIOŚ, dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 70 000 zł.
Wnioski w konkursie ”Ekopracownia pod chmurką 2024” składać można w terminie od dnia 13.05.2024 r. do 14.06.2024 r. do godz. 15:30, osobiście lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie www.wfosigw.katowice.pl/epuap.html.
 

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj