Miejski urbanista będzie naczelnikiem nowego Biura Urbanisty Miasta. Nabór na to stanowisko został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać swoje kandydatury do 8 lipca. 

– Tak jak wielokrotnie powtarzałam w rozmowach z mieszkańcami, chcę realnie zmieniać Gliwice i z miasta-betonu uczynić ponownie miasto-ogród. Do tego potrzeba nam miejskiego urbanisty o bardzo szerokich kompetencjach, który będzie kreatorem i inicjatorem zmian w przestrzeni Gliwic, a mając narzędzia dla realizacji polityki przestrzennej, zadba o ład przestrzenny oraz o gliwickie dziedzictwo architektoniczne – podkreśla prezydent Katarzyna Kuczyńska-Budka. 

Do głównych zadań urbanisty miasta będzie należało:

   - ustalanie polityki miasta i wyznaczanie celów w zakresie rozwoju przestrzennego oraz urbanistyczno-architektonicznego miasta, 
     - poszukiwanie i tworzenie innowacyjnych rozwiązań oraz narzędzi umożliwiających kreowanie i dokonywanie przekształceń przestrzeni publicznej, 
    -  realizowanie zadań dotyczących promocji, edukacji w zakresie rozwoju przestrzennego oraz urbanistyczno-architektonicznego miasta, 
    -  inicjowanie konsultacji społecznych w zakresie rozwoju przestrzennego oraz urbanistyczno-architektonicznego miasta, a także przygotowywanie i prowadzenie konkursów architektonicznych i urbanistyczno-architektonicznych, 
   - opiniowanie przedsięwzięć oraz podejmowanie współpracy w zakresie rozwoju przestrzennego oraz urbanistyczno-architektonicznego miasta.

Urbanista miasta będzie współpracował m.in. z Miejską Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną, pięcioosobowym gremium doradczym prezydent Gliwic opiniującym opracowania dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego. 

(UM Gliwice)

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj