Więcej zieleni, ławek, przestrzeni i światła – tak zmieni się plac Piłsudskiego. Zniknie górka na tyłach skweru, pojawią się rośliny w donicach, trejaże i pergole. Zwieńczeniem będzie wertykalny ogród – efektowna ściana zieleni.

Na potrzeby przebudowy w przestrzeni skweru wydzielono cztery strefy. Czoło placu, z pomnikiem marszałka Piłsudskiego, jako elementem centralnym, pozostanie w reprezentacyjnej roli. Ta część zostanie odgrodzona słupkami ograniczającymi ruch drogowy, natomiast obok postumentu stanie nowy maszt flagowy.

- Kolejna strefa, nazwana przypomnikową, ulokowana pomiędzy dwoma trawnikami, zostanie wyposażona w trzy wielkie kwietniki z miejscami do siedzenia. Ta część będzie przeznaczona pod czasowe ekspozycje plenerowe – informuje Marzena Sosnowska, rzecznik Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. Trzeci z sektorów, z fontanną jako dominantą, został już w dużej mierze wykonany. - Nieznacznej korekcie ulegnie jedynie kąt nachylenia nawierzchni. Tuż za wodotryskami będzie strefa wypoczynkowa z identycznymi kwietnikami, jak te w części ekspozycyjnej – wyjaśnia Sosnowska.

Modernizacja placu do strefy fontanny to zasadniczo kosmetyka. Istotne zmiany czekają jego ostatnią część, która powstanie w miejsce zniwelowanej górki przy granicy z ogródkami działkowymi. - Zagospodarowanie tego fragmentu nawiązywać będzie do koncepcji miasta – ogrodu. Pojawi się poprzeczna aleja z pergolami i trejażami, a całość zwieńczy wertykalny ogród – ściana zieleni, która domknie główną oś widokową. Ścieżki zostaną wybrukowane naturalnym kamieniem. Nie zabraknie elementów małej architektury, jak ławki, śmietniki i stojaki na rowery – przekazuje rzecznik MZUK.

Odnowiony plac będzie miejscem bardziej zielonym i jeszcze ładniej oświetlonym. Obok już wymienionych elementów roślinnych, jak nowe trawniki, dojdą nasadzenia drzew i pnączy. Modernizacja przewiduje też wymianę opraw w latarniach oraz lampach nawierzchniowych, montaż dodatkowego oświetlenia ozdobnego i iluminację pomnika.

Z uwagi na szeroki zakres prac przebudowę  podzielono na etapy. Wprowadzanie zmian zacznie się od czoła placu – w pierwszym rzędzie obejmą one teren z pomnikiem marszałka Piłsudskiego oraz strefę fontanny. W dalszej kolejności przeobrażeniu ulegnie część zajmowana obecnie przez wzniesienie przylegające do ogródków działkowych.

Projekt, choć na finiszu przygotowań, musi jednak poczekać. Pierwszeństwo ma, wchodząca właśnie do realizacji, przebudowa parku Chrobrego. Koszt inwestycji to ok. 7 mln zł. Co najmniej tyle samo potrzeba na modernizację skweru imienia Marszałka. Gliwice nie znalazły pieniędzy na realizację obu zadań w tym samym roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta przedsięwzięcie zostało zaplanowane w okresie 2018 – 2019.
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj