W ubiegłym roku KSSE skoncentrowała się na pozyskiwaniu firm z udziałem kapitału polskiego oraz przyciąganiu inwestycji z sektora MŚP. W tym roku te działania będą kontynuowane. Wyniki na 30 kwietnia wskazują, że 77,4%  firm w Strefie to firmy z rodzimym kapitałem, natomiast projekty, które uzyskały w tym roku „Decyzję o wsparciu w ramach działalności KSSE SA” z sektora MŚP, są w zdecydowanej przewadze i stanowią prawie 80%.

Rok 2024 jest kolejnym rokiem realizacji strategii rozwoju KSSE. Potencjał zbudowany dzięki naszym inwestorom, pozwolił do tej pory na pozyskanie 22 projektów o łącznych nakładach inwestycyjnych w kwocie 684,3 mln złotych, co jest porównywalnym wynikiem do tego samego okresu 2023 roku. KSSE udowodniła, że wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji to również kluczowy instrument rozwoju inwestorów. Katowicka SSE od początku funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji (czyli od 2018 r.) objęła wsparciem już ponad 400 projektów inwestycyjnych.
W ramach strategii podpisywane są także umowy o współpracy w zakresie aktywizacji gospodarczej gmin oraz rozwoju inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. PSI i inwestycje Katowickiej SSE to nie tylko polski kapitał i sektor MŚP. Pod koniec marca tego roku 400. „Decyzja o wsparciu” została wydana firmie Baumit Polska, międzynarodowemu producentowi materiałów budowalnych. Spółka zakupiła działkę o pow. 4,5 ha, na której powstaje zakład produkcyjny o powierzchni 5 000 m². Związane z tym nakłady inwestycyjne w gminie Ujazd wyniosą ponad 140 milionów złotych.

- Polska Strefa Inwestycji dba o zrównoważony rozwój całego kraju – dla nas ważne są nie tylko duże miasta wojewódzkie, ale także te średnie i małe. Polska Strefa Inwestycji zdała egzamin od pierwszego dnia funkcjonowania, widzimy to po ponad 5. latach jej istnienia. PSI to rozwój infrastruktury ułatwiającej realizację inwestycji – budujemy drogi, kanalizację, wspieramy budowę instalacji energetycznych i gazowych. Doradzamy i koordynujemy, aby przedsiębiorca nie musiał się martwić o dostęp do wody czy ceny prądu – informuje dr Janusz Michałek, prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

W ramach realizowanej strategii na kolejne lata, KSSE nadal zamierza realizować działania zwiększające dostępność odpowiednio przygotowanych terenów inwestycyjnych. Planowana jest dalsza realizacja projektu w ramach Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego (tutaj wciąż jest ponad 80 ha wolnych gruntów) oraz zagospodarowanie kolejnych dużych terenów inwestycyjnych w innych lokalizacjach, m.in. poprzez wykorzystanie zasobu terenów zdegradowanych i poprzemysłowych. Jeśli chodzi o powierzchnię działek w ramach oferty inwestycyjnej, którą obecnie dysponuje Strefa, wynosi ona ponad 1 100 ha terenów przemysłowych.

KSSE S.A. uczestnicząc w projektach międzynarodowych, chce stworzyć rodzimemu biznesowi możliwości inwestowania również poza terenem naszego kraju.
Kontynuowana jest nawiązana dwa lata temu współpraca z Suez Canal Economic Zone z Arabskiej Republiki Egiptu. W ramach współpracy strony zobowiązały się do stworzenia możliwości stymulowania wzajemnego handlu oraz zachęcenia polskiej społeczności biznesowej do ekspansji na rynku egipskim. Kolejnymi inicjatywami KSSE S.A. były: BraSilesia – współpraca nawiązana z Universidade Federal de Vicosa ze stanu Minais Gerais i stanu Parana oraz z emirackimi strefami ekonomicznymi: Ras Al Khaimah RAKEZ, Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi (KIZAD), Incheon Free Economic Zone (IFEZ) oraz Rwanda Development Board. Obecnie realizowany jest wspólny projekt z przedstawicielami FEMOZY – instytucji o zasięgu globalnym zrzeszającej strefy ekonomiczne, której celem jest pomoc w ich rozwoju oraz promocji. Podpisanie stosownych dokumentów planowane jest na czerwiec tego roku, podczas organizowanego w Katowicach szkolenia biznesowego dla przedstawicieli ponad 40 wolnych i specjalnych stref ekonomicznych z całego świata, jak również takich prestiżowych organizacji, jak: UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation), UCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). To biznesowe spotkanie będzie doskonałą okazją dla zwiększenia rozpoznawalności marki KSSE oraz jej interakcji z innymi strefami w ramach realizacji wspólnych programów rozwojowych. Planowana jest również kontynuacja współpracy z partnerami łotewskimi w ramach członkostwa KSSE S.A. w Polsko-Łotewskiej Izbie Przemysłowo Handlowej. Dodatkowo prowadzone są rozmowy z Tanger Med Zones (Maroko), SUFRAMA (Brazylia), Elsewedy Group (Egipt) dotyczące podpisania umów o partnerstwie.

Katowicka SSE S.A. realizuje wiele dodatkowych projektów mających na celu zarówno wsparcie procesu inwestycyjnego, jak i firm działających już w ramach strefy.
Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing (SA&A) jest jedną z największych tego typu inicjatyw klastrowych w Polsce i największą skierowaną do przemysłu motoryzacyjnego. Klaster działa od roku 2011 i zrzesza obecnie ponad 220 członków z całej Polski. Klaster tworzy w regionie silną platformę współpracy dla śląskich przedsiębiorców, głównie firm z sektora motoryzacyjnego, z dostawcami innowacyjnych technologii, jednostkami naukowymi, uczelniami i otoczeniem biznesowym, naukowym i edukacyjnym. SILESIA SMART SYSTEMS to ośrodek, który wspiera przedsiębiorstwa przemysłowe w procesach transformacji cyfrowej. Katowicka SSE wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami w formule dynamicznie działającego one-stop-shop i wspiera firmy, które chcą przeprowadzić transformację cyfrową z wykorzystaniem technologii Przemysłu 4.0 lub rozważające zmianę modelu biznesu i wdrożenie inteligentnych produktów z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Projekt „Regionalne Obserwatorium procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0) na lata 2024-2026” polega na wsparciu i usprawnieniu zarządzania procesem sprawiedliwej transformacji w województwie śląskim, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rynku pracy, dywersyfikacji działalności gospodarczej oraz potencjału terenów poprzemysłowych, w tym pogórniczych. Projekty edukacyjne realizowane przez KSSE w ramach Działu Rozwoju Rynku Pracy obejmują m.in. projekt pn. „Śląskie. Zawodowcy 2”, którego celem jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego oraz poprawa i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, w tym utworzenie warunków dla zajęć praktycznych. KSSE aktywnie współpracuje z uczelniami wyższymi, takimi jak Politechnika Śląska, Uniwersytet Ekonomiczny, czy Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej. W ofercie współpracy z uczelniami wyższymi znajduje się Klub Innowatora KSSE – inicjatywa adresowana do studentów, służąca wymianie wiedzy, doświadczenia i know-how. KSSE dba również o rozwój uczniów szkół średnich ogólnokształcących poprzez m.in. Młodzieżowy Klub Innowatora „Innovate Youth”, który pozwala młodym ludziom na dodatkową aktywność w zróżnicowanych obszarach świata biznesu i kultury, służącą bardziej świadomym decyzjom w wyborze dalszej ścieżki rozwoju. KSSE realizuje również projekty międzynarodowe takie jak Erasmus+, który jest realizowany z partnerami z Czech i Słowacji, jego celem jest zdobycie wiedzy i doświadczenia nt. różnych modeli skutecznej i długotrwałej współpracy szkół VET z pracodawcami sektora motoryzacyjnego i wypracowanie dobrych programów szkoleniowych. Od 2023 roku funkcjonuje inicjatywa KSSE pn. Automotive StrefAcademy KSSE, której głównym celem jest popularyzowanie mechaniki wśród uczniów szkół technicznych oraz studentów uczelni technicznych. Zrzesza ona szkoły techniczne i uczelnie zainteresowane dostarczaniem uczniom i studentom nowoczesnego know-how z obszaru mechaniki, a z drugiej strony producentów i dostawców usług, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i innowacjami z młodymi adeptami mechaniki.

Materiał partnera

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj